Perkeleen Temppeli

Suomen Satanistinen Seurakunta

Uutta!
Saatanallisen valtakunnan työn hyväksi, Päivin ja öin!

Perkeleen Temppelin avoin kirje; Päivi Räsänen, Santeri Marjokorpi sekä Sanan- ja uskonnonvapaus ry.
  1. Yksilö on vapaa elämään tahtonsa mukaista elämää. Hänellä on täysi kehollinen itsemääräämisoikeus ja vastuu omista teoistaan.
  2. Vastustamme sortoa ja syrjintää, sekä niitä tahoja, jotka lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta.
  3. Arvostamme tieteitä ja taiteita, vaalimme niiden vapautta tutkia maailmaa, rikkoa tabuja ja kyseenalaistaa normeja.
  4. Keskitymme konkreettiseen, lihalliseen ja tutkittavaan maailmaan.
  5. Harjoitamme empatiaa järjen puitteissa ja tilanteen salliessa.