Yhteiskunnalliset tavoitteet

Perkeleen Temppeli on yhteiskunnallisesti aktiivinen uskontokunta, jonka pyrkimyksiin kuuluu humanististen arvojen ja tasa-arvon ylläpitäminen, LBTQ+ oikeuksien ajaminen, sananvapauden edistäminen ja kriittiseen ajatteluun rohkaiseminen. Me haluamme elää sellaisessa yhteiskunnassa, jossa yksilöillä on mahdollisimman suuri vapaus elää tahtonsa mukaista elämää ja jossa poliittinen päätöksenteko perustellaan rationaalisesti. Me puutumme niihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, joissa taikauskoisuuden, pinttyneiden tapojen ja dogmien varjot vielä ailahtelevat.

Yhteiskunnallisista tavoitteistamme olemme nostaneet seuraavat asiat prioriteeteiksemme.

  1. Transhoitoihin kuuluva pakkosterilointi on lakkautettava.
  2. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun uskonnon opetuksen uudistaminen.
  3. Lasten genitaalisilpomisen lakkauttaminen, koskien niin intersukupuolisten lasten kosmeettisia leikkauksia kuin uskonnollisista syistä suoritettuja ympärileikkauksia.
  4. Asevelvollisuuden muuttaminen tasa-arvoiseksi sukupuolesta riippumattomaksi.
  5. Eutanasian laillistaminen ja kuolinavun tarjoaminen.
  6. Päihteiden käytön dekriminalisointi ja päihteiden käyttäjien kohtaaminen inhimillisesti, apua tarvitsevina ihmisinä – ei rikollisina. Kannabiksen käytön dekriminalisointi on ensimmäinen askel, jota ajamme.
  7. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, sekä Suomen ortodoksisen kirkon asema valtionkirkkoina on lakkautettava.
Satan in Council
Illustration for John Milton’s ”Paradise Lost”
Gustave Doré 1866